Curs Administrator pensiune turistică

se desfășoară în Argeș în perioada septembrie – februarie 2022

20/09/2021 – 08/02/2022

10 februarie 2022

B-dul Republicii 162 – 164, localitate: Pitesti, județ: Argeș

Detalii curs

Cod COR

RO/03/1013/466

Tip program

calificare

Durată (ore)

720

Preț

900 lei

Pregătire minimă necesară:

Minim 8 clase

– posibilitatea de achitare în mai multe rate a taxei de curs.
– obţinerea unui certificat de calificare cu recunoaştere naţională şi internaţională (prin apostilare).
– cursurile organizate au un profund caracter aplicativ, prin care se urmăreşte asimilarea în mod facil şi corect a    informaţiilor.
– pregătirea profesională alături de profesori cu experienţă teoretică şi practică.
– costul cursului include toate taxele aferente participării:

 • acces la sala de curs/ platformă online în vederea pregătirii teoretice ;
 • acces și lucru pe echipament specific pentru instruirea practică;
 • acces la echipamentele și resursele tehnice disponibile;
 • suport de curs și alte resurse bibliografice;
 • sustinerea examenului de absolvire;
 • eliberarea certificatului de calificare şi a suplimentului descriptiv.

– pregătirea teoretică se desfăşoară în săli de curs cu dotări moderne sau online, printr-o platformă    educațională proprietatea INVESTEȘTE ÎN TINE SRL.
– tehnici şi metode moderne de predare canalizate pe stimularea creativităţii şi interactivităţii cursantului

După absolvirea cursului se eliberează un certificat de calificare recunoscut de Ministerul Muncii și Solidarităţii Sociale și de Ministerul Educației Naționale, însoţit de suplimentul descriptiv care atestă competenţele dobândite.

Competențele dobândite după absolvirea cursului:

 1. Comunicarea eficientă în cadrul unei pensiuni turistice
 2. Lucrul în echipă în pensiunea turistică
 3. Gestionarea reclamațiilor clienților
 4. Aplicarea normelor de securitate şi sănătate în muncă și a reglementărilor în domeniul situațiilor de urgență specifice turismului
 5. Aplicarea normelor de protecție a mediului în domeniul turismului
 6. Monitorizarea aplicării normelor igienico-sanitare specifice activității în pensiunea turistică
 7. Aplicarea noțiunilor de bază despre organizarea activității în pensiunea turistică
 8. Gestionarea rezervărilor spațiilor de cazare
 9. Monitorizarea operațiunilor de pregătire a primirii clientului, a celor specifice sosirii (check-in) și plecării acestuia (check-out)
 10. Organizarea activităților de alimentație și servire
 11. Verificarea efectuării operațiilor de curățenie, întreținere, amenajare şi igienizare a spațiilor din pensiunea turistică
 12. Gestionarea evidenței operative şi financiare a activității unei pensiuni turistice
 13. Aplicarea noțiunilor de bază despre comportament profesional și psihologia consumatorului specifice domeniului turismului
 14. Promovarea serviciilor proprii pensiunii turistice

Administratorul de Pensiune Turistică se ocupă în principal cu organizarea activității în cadrul pensiunii turistice.

  • B.I./ C.I.;
  • Certificat de naştere;
  • Certificat de căsătorie (dacă e cazul);
  • Act studii (învăţământ general obligatoriu).

Documentele trebuie prezentate în copie xerox. Originalele se vor prezenta pentru verificarea conformităţii şi se vor returna cursantului.

Promoție exclusiv online

10% discount din prețul cursului dacă te înscrii online!

Completați următorul formular de înscriere și veți beneficia automat de promoție

Program înscrieri cursuri / examene și ridicare diplome:

Luni - Vineri

8am - 5pm