Calendar cursuri

Cursuri în derulare sau care urmează să înceapă în perioada următoare:

DENUMIRE CURS: SERVANT POMPIER – cod COR 541104

 • Perioada: 07.09.2020 – 03.10.2020
 • Examen: 05.10.2020
 • Locația: COM. BOLINTIN DEAL – JUD. GIURGIU

DENUMIRE CURS: CADRU TEHNIC PSI – cod COR 541902

 • Perioada: 31.08.2020 – 08.10.2020
 • Examen: 09.10.2020
 • Locația: SC INVESTEȘTE ÎN TINE SRL – PITEȘTI, JUD ARGEȘ

DENUMIRE CURS: ȘEF SERVICIU VOLUNTAR/ PRIVAT PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ – cod COR 541901

 • Perioada: 07.09.2020 – 13.10.2020
 • Examen: 16.10.2020
 • Locația: SC INVESTEȘTE ÎN TINE SRL – PITEȘTI, JUD ARGEȘ

DENUMIRE CURS: SERVANT POMPIER – cod COR 541104

 • Perioada: 15.09.2020 – 22.10.2020
 • Examen: 23.10.2020
 • Locația: BIBLIOTECA NATIONALA – BUCURESTI

DENUMIRE CURS: STIVUITORIST – cod COR 834403

 • Perioada: 13.10.2020 – 04.11.2020
 • Examen: 05.11.2020
 • Locația: Pitești, județul Argeș

DENUMIRE CURS: SERVANT POMPIER – cod COR 541104

 • Perioada: 30.09.2020 – 06.11.2020
 • Examen: 09.11.2020
 • Locația: U.M. 02280 – COTEȘTI, JUD. VRANCEA

DENUMIRE: STAGIU INSTRUIRE STIVUITORIST

 • Perioada: 17.10.2020
 • Locația: SC INVESTEȘTE ÎN TINE SRL – PITEȘTI, JUD ARGEȘ

DENUMIRE: STAGIU INSTRUIRE MACARAGIU GRUPA E

 • Perioada: 18.10.2020
 • Locația: SC INVESTEȘTE ÎN TINE SRL – PITEȘTI, JUD ARGEȘ

Transformă hobby-ul tău într-o profesie care îţi poate aduce venituri suplimentare!

Ne poți scrie:

office@calificare-profesionala.com
investeste@gmail.com

Adresă:

Pitești, județul Argeș
B-dul Republicii nr. 162 - 164, etaj 3

Obține diplome emise de Ministerul Muncii și Ministerul Educației!

Înscrie-te la cursuri!


IMPORTANT !

Conform O.G. 129/2000 republicată în 2014, art. 47 prevede că “societăţile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, companiile și societățile naționale, unitățile cooperatiste, regiile autonome și alte instituții pot efectua cheltuieli pentru formarea profesională a salariaților, cheltuieli care se deduc după caz, din impozitul pe profit sau impozitul pe venit.”

Conform Legii 571/2003 Codul Fiscal art. 21, alin.2, lit.h “sunt cheltuieli efectuate în scopul realizării de venituri, cheltuielile pentru formarea şi perfecţionarea profesională a personalului angajat”.

Vă recomandăm:

Stivuitorist – cod COR 834403

Cursul de specializare „Stivuitorist” oferit de INVESTEŞTE ÎN TINE S.R.L. este avizat de Inspecția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat (ISCIR) şi autorizat de Autoritatea Naţională pentru Calificări (ANC).

See more...

0% Complete
0/11 Steps