Aistenti personali ai persoanei cu handicap grav
20 iunie, 2019
Stagiu de instruire pentru prelungirea valabilitatii autorizatiei ISCIR a personalului de deservire Stivuitorist
7 august, 2019

Sesiuni de instruire destinate personalului serviciilor publice de asistență socială

Legea nr. 448/ 2006 republicată, privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, prevede la art. 38 că asistentul personal trebuie să participe, o dată la 2 ani, la instruirea organizată de angajator.

Instruirea organizată de INVESTEȘTE ÎN TINE poate fi furnizată într-o singură zi, în 8 ore, alegându-se din suportul de curs temele solicitate de participanți (nevoi recunoscute, pe care ei le consideră ca fiind de interes pentru problemele lor).

Taxa de instruire este de 200 lei (scutit de TVA conform O.G. 129/ 2000).

 

Asistent personal al persoanei cu handicap grav – curs formare profesională autorizat ANC (cod COR 532203)

Taxa de participare la curs este de 550 lei (scutit de TVA conform O.G. 129/ 2000).

Pregătire minimă necesară: învățământ minim obligatoriu

Asistentul personal al persoanei cu handicap este persoana care supraveghează, acordă asistenţă şi îngrijire copilului sau adultului cu handicap grav. În cadrul acestui curs persoanele înscrise vor învăța cum să implice persoanele cu handicap grav în activitatea de zi cu zi, în situații reale de viață, pentru participare la viaţa comunităţii şi exercitarea tuturor drepturilor cetăţeneşti. Totodată, vor învăța cum să acorde îngrijiri primare și să supravegheze starea de sănătate a beneficiarului.
Pe lângă acestea, vor fi puse la curent cu obligațiile asistentului personal în raport cu persoana cu handicap căreia i se acordă supraveghere, asistență și îngrijire.

Programa de curs şi numărul de ore (150 de ore) sunt realizate în conformitate cu Standardatul Ocupaţional şi Programa Cadru.

Cursul de specializare „Asistent personal al persoanei cu handicap grav” este autorizat de Autoritatea Naţională pentru Calificări (fostul CNFPA).

Certificatul de absolvire are valabilitate permanentă şi este recunoscut atât la nivel naţional, cât şi în Uniunea Europeană.

Cursul oferit de INVESTEŞTE ÎN TINE S.R.L.- D se organizează atât în Piteşti, cât şi în alte localităţi cu condiţia formării unei grupe de minim 15 persoane şi este deschis celor cu studii medii şi/ sau superioare.

Care sunt avantajele participării la acest curs?

 1. posibilitatea de achitare în mai multe rate a taxei de curs.
 2. obţinerea unui certificat de absolvire/calificare cu recunoaştere naţională şi internaţională (prin apostilare).
 3. cursurile organizate au un profund caracter aplicativ, prin care se urmăreşte asimilarea în mod facil şi corect a informaţiilor.
 4. pregătirea profesională alături de profesori cu experienţă teoretică şi practică.
 5. costul cursului include toate taxele aferente participării:
   • acces la sala de curs în vederea pregătirii teoretice;
   • acces și lucru pe echipament specific pentru instruirea practică;
   • acces la echipamentele și resursele tehnice disponibile;
   • suport de curs și alte resurse bibliografice;
   • sustinerea examenului de absolvire;
   • eliberarea certificatului de absolvire/calificare.
 1. pregătirea teoretică se desfăşoară în săli de curs cu dotări moderne.
 2. tehnici şi metode moderne de predare canalizate pe stimularea creativităţii şi interactivităţii cursantului.

La finalul cursului absolvenţii vor dobândii următoarele unităţi de competenţă menţionate în standardul ocupaţional asociat:

 • planificarea în timp a activităţilor;
 • perfecţionarea continuă;
 • lucrul în echipă multidisciplinară;
 • acordarea îngrijirilor primare;
 • asigurarea alimentaţiei şi hrănirii beneficiarului;
 • adaptarea mediului la nevoile beneficiarului;
 • supravegherea stării de sănătate a beneficiarului;
 • comunicarea dintre asistentul personal şi persoana cu handicap;
 • asistarea activităţii şi participării persoanei cu handicap în familie şi comunitate;
 • asistarea integrării şcolare şi a educaţiei permanente;
 • asistarea integrării profesionale a persoanei cu handicap;
 • supravegherea respectării drepturilor persoanei cu handicap.

Acte necesare pentru înscrierea la curs:

 1. B.I. /C.I. (original, copie);
 2. Certificat de naştere (copie);
 3. Certificat de căsătorie (copie);
 4. Diploma şcoală – minim studii medii (copie );
 5. Adeverinţă medicală

Documentele trebuie prezentate în copie xerox. Originalele se vor prezenta pentru verificarea conformității şi se vor returna cursantului.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *