calificare / inițiere / perfecționare

Cursurile sunt organizate în colaborare cu Asociaţia de Sprijin a Şomerilor Dâmboviţa - furnizor de servicii de formare profesională autorizat ANC (Autoritatea Naţională pentru Calificări)

te înscrii / dai examen / ridici diploma

Aceste servicii sunt oferite în colaborare cu Centrul de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale ASIM (Asociaţia Înapoi la Muncă). Certificatele sunt recunoscute şi eliberate de MMFPSPV şi MEN conform O.G. nr. 129/ 2000 republicată, împreună cu suplimentele descriptive completate cu competenţele dobândite.

DOAR TESTARE

„Poți obține diploma astăzi!”

Transformă experiența practică într-o profesie certificată care îţi poate aduce venituri suplimentare!

Investește în viitorul tău!

Formarea profesională continuă urmăreşte să capaciteze omul prin ofertele de pregătire şi prezentarea căilor de învăţare, aşa încât să poată îndeplini viitoarele cerinţe din mediul de muncă şi cel personal.

Multe oportunități se pot ivi după absolvirea unui curs de formare profesională. Poți să pornești propria ta afacere sau să te angajezi într-un nou domeniu.

Certificatul poate face diferența
într-un interviu de angajare, dacă tu îl ai și ceilalți candidați nu.

Faptul că ai depășit examenele îți dă un avantaj, îți oferă încredere să cauți un loc de muncă, îți poți stabili un plan